Peresmian PAGUYUBAN MEMAMAH – AGUNG SEDAYU di Klangon Argosari Sedayu Bantul

Kanti ucapan Bismillahirahmanirohim lan raos syukur Alhamdulillah.

Ahah Pon, 26 Juli 2020.
Wonten ing lapangan panahan Kridasari Argosari Sedayu Bantul.

Acara Launching Paguyuban Jemparingan “Agung Sedayu” lumampah kanti lancar sedayanipun.

Kanti moto “TOTO, TITI, TITIS”

Mugi² ing wekdal ngajeng saged sansoyo kompak guyup rukun lan sansoyo ngremboko, saged dados salah satunggaling paguyuban jemparingan ingkang tansah nglestantunaken olahraga panahan tradisional lan budaya jawa.

Aamiin.🤲🙏

#jemparingan
#jemparinganmataraman
#agungsedayu
#tototitititis
#panahantradisi
#tradisionalarchery

%d bloggers like this: