Peresmian paguyuban memanah – AGUNG SEDAYU

Kanti ucapan Bismillahirahmanirohim lan raos syukur Alhamdulillah.

Ahad Pon, 26 Juli 2020.
Wonten ing lapangan panahan Kridasari Argosari Sedayu Bantul.

Acara Launching Paguyuban Jemparingan “Agung Sedayu” lumampah kanti lancar sedayanipun.

Kanti moto “TOTO, TITI, TITIS”

Mugi² ing wekdal ngajeng saged sansoyo kompak guyup rukun lan sansoyo ngremboko, saged dados salah satunggaling paguyuban jemparingan ingkang tansah nglestantunaken olahraga panahan tradisional lan budaya jawa.

Aamiin.🤲🙏

jemparingan

jemparinganmataraman

agungsedayu

tototitititis

panahantradisi

tradisionalarchery

horseback

horsebow

clubmemanah

paguyubanJemparingan

paguyubanmemanah

%d bloggers like this: